top of page

Färdigutbildad - 2010 Steg 1

Intuition och mentalt mediumskap

Terry Evans, Creative Experiences AB

Arbetar med:

Psykometri - Andlig healing - Mentalt Mediumskap

Påbörjar kursen:

Medial undersökning och rening

November-2011

Övningsobjekt sökes:

Okända platser/Personer

Ingen information i förväg!

Kontakta mig: 070-257 83 73

bottom of page