*Bittes Hälsohåla* - en del i helheten

Föreläsning

Jag föreläser gärna i grupper där man
har syfte om att finna ny kraft och
dolda resurser hos individen.
Att stärka självkänslan så att personen kan höja sin prestation.
Med tänkvärda ord, humor, inspiration 
tar vi oss an vardaglig problematik. 
Egna erfarenheter och kunskap
vävs in uppdraget.

Några förslag på föreläsningar:

*Vad driver oss framåt?*

*Individen i ett holistiskt perspektiv*

*Smittsamma energier*


Kontakta Bitte för vidare information!
    
  
 
Hemsida drivs av  Vistaprint